SSL-certificaat installeren

SSL certificaatDe HTTPS-URL, ook wel SSL (Secure Sockets Layer) genoemd, van een website heeft als doel dat gegevens tussen de gebruiker en internet servers veilig worden uitgewisseld. Voor iemand die kwaad wil met gegevens wordt het op deze manier onmogelijk te weten welke gegevens worden verstuurd. De SSL-verbinding versleutelt hierbij het http-data verkeer. Dit betekent dat gegevens niet onderschept kunnen worden zonder een encryptie-algoritme te kraken.

Verplicht

In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd dat het verplicht is het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Dit is belangrijk wanneer uw websitebezoekers bijvoorbeeld persoonsgegevens via formulieren verzenden. Ook als u een webshop heeft of uw bezoekers op een andere manier online transacties verrichten, is een goede bescherming verplicht. Zie voor alle details van deze wet de website van de Rijksoverheid.

Europese Privacyverordening 2018

Ook zal vanaf 25 mei 2018 de Europese Privacyverordening, officieel ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, zijn intrede doen in alle EU-lidstaten. Het belangrijkste verschil met onze huidige meldplicht is dat er alleen een melding bij de toezichthouder gedaan hoeft te worden van een lek wanneer het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

SSL-certificaat

Om ervoor te zorgen dat uw website wordt gezien als een website met een beveiligde verbinding heeft u een SSL-certificaat nodig. Deze certificaten zijn te verkrijgen in verschillende validaties en gradaties. Afhankelijk van uw wensen, kunt u kiezen uit twee verschillende typen certificaten: uitgebreide validatie en organisatie validatie. Hoe uitgebreider de informatie, hoe betrouwbaarder uw website. De certificaten kunt u afsluiten voor 1 tot 3 jaar.

Websites met HTTPS-toegang krijgen hogere plek in Google

Google wil eigenlijk dat alle websites standaard https gaan gebruiken. Zij wil dit stimuleren door websites met HTTPS-toegang een hogere plek te geven in Google zoekresultaten. Is uw website dus niet beveiligd, dan bestaat de kans dat de website een lagere plaats in de zoekmachine krijgt. Lees hierover meer in het artikel Vanaf januari 2017 waarschuwing bij websites zonder HTTPS.

Kies uw SSL-certificaat

Let’s build IT levert twee varianten SSL-certificaten voor websites, waarmee een HTTPS verbinding tot stand komt.

1. Uitgebreide validatie

2. Organisatie validatie

Uitgebreid sslhttps_organisatie
Certificaten met uitgebreide validatie (Extended Validation) tonen de bedrijfsnaam in een groene adresbalk en voldoen aan zeer strenge vastgestelde richtlijnen.De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevens controleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen, maar komen niet prominent in beeld zoals dat bij uitgebreide validatie certificaten het geval is.
Validatie
Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd, worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken. Ter verificatie wordt er naar de organisatie gebeld. Voor sommige leveranciers is het noodzakelijk dat er documenten worden ondertekend en ons worden toegestuurd.
Validatie
Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd, worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken. Ter verificatie wordt er naar de organisatie gebeld.
Levertijd
Door de uitgebreide controles die moeten worden uitgevoerd is de levertijd bij EV certificaten het langst. Voor de verwerking van aanvragen van een EV aanvraag is meestal een werkdag nodig, bij andere leveranciers soms iets langer.
Levertijd
De levertijd van de certificaten verschilt per leverancier. Na uitvoering van een telefonische verificatie, kunnen wij deze certificaten tijdens kantooruren binnen een uur leveren.
Ideaal voor
webshops, banken en andere commerciële websites.
Ideaal voor
publieke websites zonder commerciële functie.
Prijs voor 1 jaar
1 jaar € 95,- (excl. btw)
Prijs voor 1 jaar
1 jaar € 35,- (excl. btw)
Prijs voor 2 jaar
2 jaar € 165,- (excl. btw)
Prijs voor 2 jaar
2 jaar € 65,- (excl. btw)
Prijs voor 3 jaar n.v.t.
Een uitgebreide validatie moet na 2 jaar altijd worden verlengd.
Prijs voor 3 jaar
3 jaar € 95,- (excl. btw)
Installatiekosten
Per SSL-certificaat €65,- (excl. btw)
Installatiekosten
Per SSL-certificaat €65,- (excl. btw)
Installatiekosten verlenging
Per SSL-certificaat €32,50 (excl. btw)
Installatiekosten verlenging
Per SSL-certificaat €32,50 (excl. btw)

Laat direct het SSL-certificaat installeren door het nu via onze website of telefonisch (0229-287878) aan te vragen.