Websites met https-toegang hogere plek in Google

Google wil eigenlijk dat websites standaard https gaan gebruiken. Zij wil dit stimuleren door websites met https-toegang een hogere plek te geven in Google. Is uw website niet beveiligd, dan heeft u kans dat uw website een lagere plaats in de zoekmachine krijgt.

Wat is https?

De https-url van een website heeft als doel gegevens veilig uit te wisselen. Voor iemand die kwaad wil met gegevens wordt het op deze manier onmogelijk te weten welke gegevens verstuurd worden. De SSL-verbinding versleutelt hierbij het http-verkeer. Dit betekent dat gegevens niet onderschept kunnen worden zonder het encryptie-algoritme te kraken.

Http of https?

Of een website is voorzien van beveiligde of niet-beveiligde informatie (https of http) ziet u aan het icoontje in de adresbalk. Momenteel toont Chrome een blanco pagina aan de linkerkant van de in te vullen weblink voor http. De functionaliteit is sinds halverwege 2015 handmatig in te stellen in Chrome. Dit kunt u zelf doen. Ga naar chrome://flags  en selecteer “Niet-beveiligde beginpunten markeren als niet-veilig” . Start hierna Chrome opnieuw op.

Https-verbinding zorgt voor veiligheid

Waar in 2015 https veelal werd gebruikt bij online betalingstransacties als internetbankieren, is in 2016 de uitwisseling en verzending en opslag van privacy-gegevens, zoals NAW -en persoonsgegevens, nu voor alle websites van belang.

Google wil af van normale http-verbinding

Google wil websitebezoekers direct inzicht geven in welke websites geen versleutelde verbinding bieden. Dit gaat zij doen door Chrome standaard aan te laten geven welke sites geen versleutelde verbinding bieden. Dit zal meteen te herkennen zijn aan een rood waarschuwingskruis naast de url.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn website wordt gezien als een beveiligde website?

Hiervoor heeft u een SSL certificaat nodig. Deze certificaten zijn te verkrijgen in verschillende validatie en gradaties. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit 2 verschillende typen certificaten: uitgebreide validatie en organische validatie. Hoe uitgebreider de informatie, hoe betrouwbaarder uw website. De certificaten kunt u afsluiten voor 1 tot 3 jaar.

Ervoor zorgen dat Chrome uw website als veilig bestempeld en daardoor een hogere plek in Google geeft

Vraag vandaag nog uw SSL-certificaat aan en neem contact met ons op.